نویسنده = مهدی قائمی‌اصل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 377-408

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی