1. طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

10.30497/ifr.2017.2003

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سجاد سیفلو


2. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-156

10.30497/ifr.2013.1645

محمدنقی نظرپور؛ علی رضایی


3. بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-54

10.30497/ifr.2013.1642

سیدعباس موسویان؛ حسین تملکی


4. اوراق بهادار (صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-150

10.30497/ifr.2011.1518

سیدعباس موسویان؛ بلال فریدی وثوق؛ علی فرهادیان