1. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی