1. شناسایی و اولویت بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

علی دره شیری؛ سیدمحسن فاضلیان؛ حسین غلامی


2. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-326

سیدعلی حسینی؛ محمدصادق ذوقی؛ سیدمرتضی شهیدی


3. تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-196

سیدمحمد امین‌زاده