کلیدواژه‌ها = بانک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

احمد شعبانی


2. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

محمد خان زاده


3. اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 339-376

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی


4. اصول حاکم بر اعتباری‌سنجی در مدیریت‌ ریسک‌‌اعتباری بانکداری ‌اسلامی از نگاه قرآن

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-34

احسان ذاکرنیا؛ امیر خادم علیزاده