1. اوراق قرض‌الحسنه و تأمین مالی کسب‌و‌کارهای اجتماعی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-66

حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خوشنود