کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


2. تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

سیدمحمدرضا حسینی


3. عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-154

حسین میثمی؛ کامران ندری


4. مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-98

حسین حسن زاده؛ مهدی‌یار سرشار


5. حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-114

عباس موسویان؛ حیسن میسمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری