1. بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش‌افزوده اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 339-372

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی‌پور