کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
تعداد مقالات: 4
3. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-142

رسول خوانساری؛ محمد سجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


4. تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-115

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد ابراهیم آقابابایی