1. امکان‌سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-100

محمدجواد محقق‌نیا؛ امیرحسین ارضا