کلیدواژه‌ها = سهام
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-196

سیدمحمد امین زاده


2. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-64

نصرالله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی


3. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-158

سید محمدجواد میرطاهر؛ محمد صفایی