1. طراحی صکوک ترکیبی با هدف تأمین مالی و انتقال ریسک، بر اساس موازین فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.30497/ifr.2020.13095.1448

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


2. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-40

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر