1. تکنیک‌های تصمیم‌گیری در حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-96

فرشید خیرالهی؛ محمد ندری