دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

1. اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان


2. شناسایی و رتبه بندی جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397

رضا یارمحمدی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ غلامرضا ابوترابی


3. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

محمد خان زاده


4. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

محسن عباسی کلاشی؛ میثم امیری؛ محمد جواد محقق نیا


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

5. شناسایی و اولویت بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

مهدی محمدی نسب؛ مهدی رشیدی راد


علمی

6. نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1398

محمد حسین صدرایی؛ محمدنقی نظرپور؛ جواد شهرکی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

7. الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت‏ بندی خصوصیات آن متناسب با نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

حامد عباسی؛ عباس موسویان؛ محمد طالبی


علمی

8. لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی بر اساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1398

محمد نوذری فردوسیه؛ فرشته ملاکریمی خوزانی؛ سید عباس موسویان


9. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

احمد شعبانی


علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

10. بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محمد عبد المجید الغبره؛ محمد جواد محقق نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه الله قربانی زاده


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

11. شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محمدرضا سیمیاری؛ محمد حسین قوام؛ حسین حسن زاده؛ رضا کریمی


علمی

12. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس فقه امامّیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

مهدی حکیمیان


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

13. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

سیدمرتضی شهیدی؛ سیدعلی حسینی؛ صادق ذوقی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

14. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین بانکی ریالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

15. چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن زاده سرورستانی؛ علی رضائیان


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

16. ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

فاطمه زارعی؛ عباس موسویان؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی


17. تاثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

میثم امیری؛ مسلم پیمانی؛ یکتا پاک نیت


18. استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میثم کریمی؛ محمد صادق خرمی


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

19. رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

مجید شریعت پناهی؛ جلال صادقی شریف؛ محمد اصولیان؛ اکرم بداقی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

20. شناسایی و اولویت بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

علی دره شیری؛ سید محسن فاضلیان؛ حسین غلامی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

21. طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید محمدجواد میرطاهر؛ سید عباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری