علمی

1. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

محسن عباسی کلاشی؛ میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا


علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

2. بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محمد عبد المجید الغبره؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه الله قربانی زاده


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محمدرضا سیمیاری؛ محمد حسین قوام؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ رضا کریمی


علمی

4. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس فقه امامّیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

مهدی حکیمیان


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

5. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین بانکی ریالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ حسین بریهی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

6. ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

فاطمه زارعی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی


7. استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میثم کریمی؛ محمد صادق خرمی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

8. شناسایی و اولویت بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

علی دره شیری؛ سیدمحسن فاضلیان؛ حسین غلامی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

9. طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


علمی - پژوهشی (مدیریت ریسک اسلامی)

10. طراحی صکوک ترکیبی با هدف تأمین مالی و انتقال ریسک، بر اساس موازین فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

11. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

رضا کریمی وردنجانی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ محمد حسین قوام؛ امیر غفاری


12. نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

13. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

14. تأملی فقهی – اقتصادی در بازار تبعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

10.30497/ifr.2020.239448.1557

سید صادق طباطبائی نژاد


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

15. نقش مناسبت های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیر تعدیل گر حاکمیت شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

10.30497/ifr.2020.14785.1509

عبدالغفور محمدزاده؛ فروغ حیرانی؛ اکرم تفتیان


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

16. بررسی تاثیر مدل رفتاری مبتنی بر هدف در توصیف پس انداز قرض الحسنه در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1399

10.30497/ifr.2020.12963.1443

ایرج نوری؛ محمدعلی رزاقی هریس؛ فرشید آقاگلی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

17. تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30497/ifr.2020.239315.1546

حسین میثمی؛ حمید زمان‌زاده