-24. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-23

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد


-23. مقایسه عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

عادل آذر؛ علی اسلامجو


-22. نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-34

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


-21. تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-44

سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ هاشم نیکومرام


-20. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-40

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر


-19. بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان


-18. چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-38

مهران محمدی؛ رضا نجار‌زاده؛ سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی


-17. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی


-16. اصول حاکم بر اعتباری‌سنجی در مدیریت‌ ریسک‌‌اعتباری بانکداری ‌اسلامی از نگاه قرآن

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-34

احسان ذاکرنیا؛ امیر خادم‌علیزاده


-15. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-32

امیر خادم‌علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی


-14. طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-24

داوور منظور؛ کمال بابایی زارچ


-13. چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعۀ اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-34

امیر خادم‌علیزاده؛ محمد صفری


-12. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398

10.30497/ifr.2019.75438


-11. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398

10.30497/ifr.2019.75439


-10. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397

10.30497/ifr.2018.75440


-9. شناسنامه علمی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397

10.30497/ifr.2018.75441


-8. واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


-7. الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت‏بندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-36

محمد طالبی؛ حامد عباسی


-6. فلسفه تحریم ربا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-56

یحیی علوی


-5. بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-54

سیدعباس موسویان؛ حسین تملکی


-4. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-62

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی


-3. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


-2. ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-72

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


-1. تبیین مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-64

مهدی صادقی شاهدانی؛ مهدی رعایایی


0. اوراق قرض‌الحسنه و تأمین مالی کسب‌و‌کارهای اجتماعی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-66

حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خوشنود