26. ریشه‌یابی چالش‌ها‌ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-55

10.30497/ifr.2012.1522

محمد طالبی؛ حسن کیایی


27. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-64

10.30497/ifr.2015.1792

نصر‌اله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی


28. بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ‌ربا در ایران

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

10.30497/ifr.2016.1854

احمد بهاروندی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


29. سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


30. تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-70

10.30497/ifr.2014.1675

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمداسماعیل فدایی‌نژاد؛ سیدعلی سجادی


31. بررسی و تحلیل معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-254

10.30497/ifr.2019.2267

محمد توحیدی


32. طراحی قراردادهای عرضه دارایی‌های معنوی در بازار سرمایه ایران مبتنی‌بر فقه امامیه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 247-276

10.30497/ifr.2018.2236

محمدرضا پورابراهیمی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ رضا یارمحمدی


33. تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-38

10.30497/ifr.2012.1530

احمد شعبانی؛ علی عادل رستخیز


34. کاربرد روش استدلال منطقی مبتنی‌بر قیاس (آگزیوماتیک) در طراحی ابزارهای مالی اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-58

10.30497/ifr.2018.2272

ابوذر سروش


35. لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-68

10.30497/ifr.2019.2401

فرشته ملاکریمی خوزانی؛ محمد نوذری فردوسیه


36. امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-86

10.30497/ifr.2013.1643

غلامعلی معصومی‌نیا؛ مهدی الهی


37. تحلیل فقهی اقتصادی بورس‌‏بازی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-88

10.30497/ifr.2011.1516

محمدامین علینقی لنگری


38. پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-87

10.30497/ifr.2012.1523

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان


39. آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-90

10.30497/ifr.2017.2127

محمدنقی نظرپور؛ روح‌اله عبادی؛ فاطمه بنی‌جمالی


40. گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-88

10.30497/ifr.2016.1918

رضا میرزاخانی؛ سیدعباس موسویان


41. ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه‌بندی ریسک‌های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-96

10.30497/ifr.2014.1655

محمدنقی نظرپور؛ سیدمحسن فاضلیان؛ ناهید مؤمنی‌نژاد


42. مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-88

10.30497/ifr.2015.1796

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسگری


43. سنجش میزان اخلاقی بودن بانکداری در ایران؛ مطالعه موردی بانک‌های ایران، شعب شیراز

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-100

10.30497/ifr.2017.1999

روح اله شهنازی؛ مجتبی پناهی


44. تکنیک‌های تصمیم‌گیری در حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-96

10.30497/ifr.2015.1727

فرشید خیرالهی؛ محمد ندری


45. تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-106

10.30497/ifr.2014.1676

سعید فراهانی‌فرد؛ رحمن بایزیدی


46. امکان‌سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-100

10.30497/ifr.2013.1649

محمدجواد محقق‌نیا؛ امیرحسین ارضا


47. بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-110

10.30497/ifr.2016.1855

سعید محمدی‌اقدم؛ محمد حسین قوام


48. بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-276

10.30497/ifr.2019.2321

صادق الهام؛ نوید امساکی


49. بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 277-308

10.30497/ifr.2018.2237

میثم بیات؛ محمد طالبی؛ حامد قدوسی


50. مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-68

10.30497/ifr.2012.1531

سیدعباس موسویان؛ حسین شیرمردی احمدآباد