101. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-142

10.30497/ifr.2012.1534

رسول خوانساری؛ محمدسجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


102. طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-174

10.30497/ifr.2018.2269

محمدجواد پاک‌نیت؛ میثم فدایی


103. اولویت‌بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست‌گذاری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 161-193

10.30497/ifr.2012.1527

محمدجواد ایروانی؛ امین غزالی؛ علی غزالی


104. تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی خرد؛ تجلی محرومیت‌زدایی اسلامی در بازار بیمه ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 173-193

10.30497/ifr.2011.1520

ابوالقاسم توحیدی‌نیا


105. شناسایی و رتبه‌بندی جایگزین‌های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-204

10.30497/ifr.2019.2274

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ غلامرضا ابوترابی


106. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218

10.30497/ifr.2017.2131

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


107. طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

10.30497/ifr.2017.2003

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سجاد سیفلو


108. بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 377-408

10.30497/ifr.2019.2291

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی


109. ابعاد رتبه‌بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 397-424

10.30497/ifr.2018.2241

جعفر باباجانی؛ امیرعباس صاحبقرانی


110. دسترسی بانکی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا از طریق شاخص ترکیبی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 143-176

10.30497/ifr.2012.1535

علی راه نشین


111. تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-196

10.30497/ifr.2018.2271

سیدمحمد امین‌زاده


112. تأثیر مؤلفه‌های اسلامی بر تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی بانک‌ها

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-236

10.30497/ifr.2019.2450

میثم امیری؛ مسلم پیمانی‌فروشانی؛ یکتا پاک‌نیت


113. رتبه‌بندی عوامل مؤثر در گسترش سرمایه‌گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-246

10.30497/ifr.2017.2132

علی خوزین


114. ارتقای پذیرش تأمین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 225-244

10.30497/ifr.2017.2004

سامان قادری؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری


115. شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 409-440

10.30497/ifr.2019.2324

روح‌اله عبادی؛ گلاره حسین خانی


116. توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل‌سازی اثرات سرریز شوک ارزی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 425-452

10.30497/ifr.2018.2242

محمد فقهی‌کاشانی؛ محمدرضا اسماعیلی


117. تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-202

10.30497/ifr.2012.1536

حسنعلی سینایی؛ سید مهدی محمدی


118. تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

10.30497/ifr.2018.2290

سید محمد رضا حسینی


119. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-266

10.30497/ifr.2019.2371

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد


120. بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 441-458

10.30497/ifr.2019.2323

زهره حاجیها؛ حسین رجب‌دری


121. مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 453-494

10.30497/ifr.2018.2243

رضا غلامی جمکرانی


122. نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-294

10.30497/ifr.2019.2398

محمدحسین صدرایی؛ جواد شهرکی؛ حسین توکلیان


123. نمایه سال هفتم (شماره‌های 13 و 14)

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 495-502


124. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-326

10.30497/ifr.2019.2406

سیدعلی حسینی؛ محمدصادق ذوقی؛ سیدمرتضی شهیدی


125. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا