صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین بانکی ریالی ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

2 دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

چکیده
مدیریت نقدینگی از مهمترین وظایف بانک‌ها می‌باشد که برای اجرای درست آن نیازمند ابزارهای لازم هستند. در سال‌های اخیر بازار بین بانکی توانسته است نقش مفیدی در تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می‌تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضاء آن نقش مفیدی داشته باشد.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول از مهم‌ترین ابزارهای بازار بین بانکی بوده که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می‌شود. مقاله پیش‌رو به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در اثبات این فرضیه تلاش دارد که بانک مرکزی می‌تواند از ابزار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در کنار سایر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین بانکی در سیاست‌های بازار پول، استفاده نماید. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و بکارگیری آن مهیا نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398