نویسنده = رهنمای‌رودپشتی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-72

رضا غلامی‌جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای‌رودپشتی