نویسنده = اشعریون قمی‌زاده، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای روش تأمین مالی پروژه‌های انرژی بر اساس تلفیق اوراق استصناع- قرارداد BLT و اوراق استصناع مستقل

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-186

فرزانه اشعریون قمی‌زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی