نویسنده = یارمحمدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397

رضا یارمحمدی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ غلامرضا ابوترابی