نویسنده = روستا، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی بورس اوراق بهادار تهران و بازار سهام اسلامی در کشورهای منتخب

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-180

محمدرضا اسکندری عطا؛ ایمان روستا