نویسنده = مشهدی، سیده پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابداری اسلامی در ایران؛ از منظر خبرگان دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-132

زهرا دیانتی دیلمی؛ سیده پریسا مشهدی