نویسنده = پناهی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان اخلاقی بودن بانکداری در ایران؛ مطالعه موردی بانک‌های ایران، شعب شیراز

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-100

روح اله شهنازی؛ مجتبی پناهی