نویسنده = فدایی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران صکوک اجاره در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-170

مهدی فدایی؛ زهرا تکبیری