نویسنده = پاک‌نیت، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-174

محمدجواد پاک‌نیت؛ میثم فدایی