نویسنده = صاحبقرانی، امیرعباس
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد رتبه‌بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 397-424

جعفر باباجانی؛ امیرعباس صاحبقرانی