نویسنده = محمدی‌نسب، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-266

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد