نویسنده = حبیب‌الهی، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-32

امیر رضا خادم علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی