نویسنده = اسماعیلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل‌سازی اثرات سرریز شوک ارزی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 425-452

محمد فقهی‌کاشانی؛ محمدرضا اسماعیلی