نویسنده = شهیدی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

سیدمرتضی شهیدی؛ سیدعلی حسینی؛ صادق ذوقی