نویسنده = حکیمیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس فقه امامّیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

مهدی حکیمیان