نویسنده = نوذری فردوسیه، محمد
تعداد مقالات: 1
1. لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-68

فرشته ملاکریمی خوزانی؛ محمد نوذری فردوسیه