نویسنده = قربانی زاده، وجه الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محمد عبد المجید الغبره؛ محمد جواد محقق نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه الله قربانی زاده