نویسنده = سیمیاری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیّرین

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-90

حسین حسن‌زاده سرورستانی؛ مهدی تمیزی‌فر؛ محمدرضا سیمیاری