نویسنده = سلیمانی امیری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید محمدجواد میرطاهر؛ سید عباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری