نویسنده = میثمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-174

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان