نویسنده = علیزاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-144

احمد شعبانی؛ رضا حبیبی؛ مصطفی علیزاده