نویسنده = حسینی، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-326

سیدعلی حسینی؛ محمدصادق ذوقی؛ سیدمرتضی شهیدی