1. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


2. تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-106

سعید فراهانی‌فرد؛ رحمن بایزیدی