نویسنده = سروش، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 151-171

ابوذر سروش