نویسنده = سیاهکارزاده، محمد سجاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-142

رسول خوانساری؛ محمد سجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


2. نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت‌، جایگاه و الزامات

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-141

محمدسجاد سیاه‌کارزاده؛ محسن محمدی