نویسنده = محمدی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت‌، جایگاه و الزامات

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-141

محمدسجاد سیاه‌کارزاده؛ محسن محمدی