نویسنده = توحیدی نیا، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-160

ابوالقاسم توحیدی نیا