نویسنده = غزالی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست‌گذاری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 161-193

محمدجواد ایروانی؛ امین غزالی؛ علی غزالی