نویسنده = شیرمردی احمدآباد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-68

عباس موسویان؛ حسین شیرمردی احمدآباد