نویسنده = حمزه پور، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-114

مهدی حمزه پور؛ روح الله محمدی؛ هدی حسینی فر