نویسنده = خوانساری، رسول
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-142

رسول خوانساری؛ محمد سجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری