نویسنده = موسویان، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-54

سید عباس موسویان؛ حسین تملکی