نویسنده = دژدار، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-192

سعید احمدی؛ محمدمهدی دژدار